Credits : Star Wars Trilogy : Arcade (Arcade Model 2)

14.08.2015

Credits : Star Wars Trilogy : Arcade (Arcade Model 2)
Titre : Star Wars Trilogy : Arcade • Support : Arcade Model 3 •
Année : 1998 • Développeur : SEGA AM5 / AM Annex

Credits

   
Directed by  
Kenji Sasaki,
Takahiro Kakizawa, Motoshi Takabe
 
   
Chief Designer  
Nobuhiro Morishita  
   
Designers  
Kenji Sasaki, Kumiko Shoji,
Daisuke Ogawa, Norio Satomi, Shugo Kudo,
Kikuyo Kakinuma, Nobue Kishi, Miki Horiuchi
 
   
Guest Designer  
Yasuo Fujita  
   
Saber Unit CGI Set built by  
Tomokazu Sasaki (Graphic Technologies)  
   
Chief Programmer  
Takahiro Kakizawa
 
   
Programmers  
Kenichi Yamamoto, Masahito Kurosawa,
Takashi Yano, Katsuyasu Ando, Makoto Ito,
Norizaku Hayashi, Kayoko Yamamoto
 
   
Overseas Coordinators  
Jun Taniguchi
Yuji Endo
 
   
Publicity Manager  
Hirotaka Machida  
   
Assistant to Publicity Manager  
Rena Kobayashi  
   
Project Organizer  
Tetsuya Mizuguchi  
   
Special Supervisor  
Hiroki Duke Kobayashi Hiroki Kobayashi
   
Game Cabinet Group  
Director Shinji Yamamura  
Designer Naoaki Shoi  
Engineers Masayuki Yamada
Junta Asano
Hideyuki Yamada
Yumiko Ara
 
   
Promotion Group  
Promotion Director Tsutomu Yamamoto  
Promotion Staff Manabu Akabane  
Photographer Ryuzo Shiino  
Editor Hideshi Maeshima  
   
SEGA ENTERPRISES INC. (USA)  
   
Negotiator Shinobu Toyoda  
Coordinator Sam Ohashi  
Technical Liaison Yoshihide Ishiguro  
   
Special Thanks to  
SYOGAKUKAN PRODUCTION Co.,LTD.
HASBRO JAPAN LTD.
 
   
Original Musics are composed by  
John Williams  
   
(...)  
   
Very Special thanks to  
George Lucas  
   


© SegaKore - toutes copies partielles ou totales de ce document autorisées
avec mention explicite de la source "SegaKore" et de son adresse, merci.