Credits : Shinobi (Arcade System 16)

14.08.2015

  01:24:00 par iGREKKESS, Cat├ęgories: Credits , Tags: , , , , ,
Credits : Shinobi (Arcade System 16)
Titre : Shinobi • Support : Arcade System 16 •
Année : 1987 • Développeur : Team Shinobi (SEGA AM1)

Credits

   
STAFF  
   
Sugachan 26
Wagamama Kenchi
Topi
Gyofunori
Hanachan
Super Haggar
Fanta Jijii
Yamiagari
Shinjuku Otoko
 
   
SPECIAL THANKS  
   
Pachinker Uke
Ponchan 25